Een chaotische boekhouding, een cashflowtekort en daardoor niet kunnen betalen of het niet eens zijn met de factuur; er zijn talloze redenen waarom je debiteur de door jou verzonden factuur niet of te laat betaalt. De meeste debiteuren hebben geen kwaad in de zin, maar kunnen of willen vanwege omstandigheden niet betalen.

Voor jou is het van groot belang om die omstandigheden te achterhalen, zodat je erop kunt anticiperen en samen met je klant naar een oplossing kunt zoeken. Bij MijnFactuur geloven we dat communicatie in het debiteurenproces een cruciaal en essentieel onderdeel is.

Laagdrempelige communicatie op factuurniveau

Door gebruik te maken van MijnFactuur maak je het je klant heel gemakkelijk om vragen te stellen over de verstuurde factuur of om direct een betalingsregeling te treffen. Zo kan je niet alleen de reden van het niet of te laat betalen van de factuur achterhalen, maar zorgt de dialoog met de klant er ook voor dat facturen sneller betaald worden.